Výbor TJ


Chod fotbalového oddílu TJ Šumice řídí výbor TJ,který byl řádně zvolen valnou hromadou dne  8.2.2010.

Členové výboru:

Předseda               Petr Hřib         tel.: 603898685

Sekretář                Pavel Šmíd     tel.: 737042121

Pokladník               Synčák Oto        

Členové výboru     Pavel    Běťák   (předseda tenisového oddílu)
                            Ludvík   Dvořák
                            Ladislav Hasoň
                            Pavel    Chmura
                            Josef    Janíček
                            Josef    Podéšť
                            Richard  Synčák
                            Jiří     Valášek
                            Vojtěch  Žampach


   Po mnohaleté činnosti ve výboru TJ,ve funkcích hospodáře,pokladníka a trenéra se
rozhodl pan Václav Marek ukončit svoji práci ve fotbalovém oddílu.

Touto cestou bychom mu chtěli vyjádřit svoje poděkování a ještě jednou ocenit jeho obětavou a dlouholetou práci.

Rozdělení práce ve výboru,kterou Václav Marek zastával stále ještě probíhá.

Funkci pokladníka převzal Ota Synčák
Funkce hospodáře byla rozdělena na:   správce kabin
                                                         správce travnatých ploch

Novou správkyní kabin je paní Jana Ďurďová

Správce travnatých ploch se stále hledá a výbor TJ,tímto vyzývá případné zájemce, kteří by měli o tuto
práci zájem,aby kontaktovali předsedu oddílu.
Povinnosti a platové podmínky se upřesní při osobním jednání.